Maatschappelijke zetel: Populierenlaan 9 - 8450 Bredene-Ondernemingsnummer: 0526.921.024-Email: info@motorbegeleiding.com
Home Wat doen we? Aanvraag begeleiding Nieuws Sfeerbeelden Partners Links Contact

Files met de motor voorbijrijden: wat zegt de wet?

Nieuws

Met de wagen in de stad rijden tijdens het spitsuur is moeilijk. Motoren en scooters banen zich een weg tussen de auto’s in. Maar is dit wel toegelaten? Motoren en scooters banen zich dagelijks een weg tussen de files om knelpunten te vermijden. Dit is een praktijk die sommige automobilisten danig op de zenuwen werkt. Hoewel sommigen hieraan twijfelen, is dit gebruik sinds september 2011 perfect wettelijk. In het buitenland wordt België dan ook geroemd omwille van onze wettelijke standpunten op dit gebied.

Ledendag 2015

19/02/2015 Een 70-tal leden tekenden in voor onze ledendag. Ochtendstond geeft goud in de mond, het sociaal huis was opnieuw "the place to be" om het seizoen 2015 op gang te schieten. Een ontbijtje met koffie , thee , fruitsap en bronwater opende de dag, gezellig keuvelen om opnieuw over te gaan tot de voorstelling van de plannen van onze vzw voor 2015. Ook de nieuwe kledij bezorgden we aan onze leden "rood" kleurt dit jaar onze rangen zoals je verder kunt zien. We sluiten de dag af met een receptie en de traditionele winterbbq. Vzw motorbegeleiding dankt z'n sponsors die het runnen van onze vereniging mogelijkt maakt. "Safety first" met motorbegeleiding.com "Wij zijn er alvast klaar voor" Het Bestuur en de leden van Vzw motorbegeleiding.com

Cursus seingever 2015

Signaalgevers – er zouden er zo'n 7.000 zijn in ons land – zijn een belangrijke schakel bij het in goede banen leiden van wieler- en andere sportwedstrijden.
lees meer ...

Richtlijnen luistervergunning 2015

De gebruikers en luisteraars van de frequenties ‘radiotour’ van de KBWB worden geattendeerd op nieuwe richtlijnen die van kracht worden vanaf 2014.
lees meer ... LOGIN LEDEN
Nieuwsbrief 2/2015
lees meer ... Nieuws